middelen geven ook de automatische weeg.en Inpak machines voor de artikelen koffie en thee, met hunne capaciteit van negen a tienduizend pakjes pee dag pep machine li® zyn dan ook niet zondep pedende. ze machines, die van de zyde van bezoekepsjmmep In de eepste plaats de gpootste belangstelling en be. wondeplng ondepvlnden. Tpouwens ook geen wondep

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 99