ding naar de Filialen. lllhdien men als leek deze onafgebroken toe.i voer van platen met koekjes ziet, alleen door deze ovens gemaakt,dan kpygt men voorzeker een betere j indruk van de productie, dan cyfers die zouden kun. nen geven. 36n een niet minder sprekend getuigenis van de in het bedryf der ii'rma toegepaste moderne hulp.

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 97