worden verhit en waardoor de platan met deeg in zulk een juist berekend tempo worden gevoerd, dat het gebak juist gereed is, indien de platen aan de andere zyde dep oven weder te voorschijn komen. \fandaar worden de platen dan per lift naar boven gevoerd en langs een transportbaan geleld, aan beide zyden waarvan meisjes gezeten zyn.die de koekjes in de bekende blikken verpakken ter verzen.

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 95