heeft geen nut en is van deze plaats misschien j ook mlndep Intepessant, doch de afbeeldingen van enkele ep van, i'n dit boek opgenomen, sppeken i ongetwyfeld duldelykep tot den lezep dan vele j woopden of cyfeps i<=^r-a 6 Bene byzondep ppoductleve Inplchtlng zynj byv. wel de achttien Metep lange, boven eikaap j gebouwde kettingovens, welke doop gasvlammeni

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 93