Ka ar datIöu, deICtoege- MENSChENLEEFTIJD VOOR, DEJEUGD, DIE ER. TEGEN OP ZIET MAAR EEN KORTE SPANNE TIJDS ZELFS VOOR DEN ENERGIEKEN, RU5TELOOZEN WERKER-, DIE EEN TAAK HAD TE VERVULLEN, ALS MAAR AAN DEN ENKELING WORDT OPGELEGD. UT-1 METEN TIJD HEBT WETEN TE BENUTTEN, BEWIJZEN DE MDHHD FILIALEN, DIE DOOR GEHEElHÉDER,- LAND DAAR STAAN ALS ZOOVELE SPREKENDE EN 3 HECHTE GETUIGEN VANllw LEVEN EN 5TREVEN. ]Bn HET 15 UIT WAARDEERING MMBl DAT HET PERSONEEL, TER GELEGENHEIDS VAN HEX MBBmmUmmS MMBBM DER ISrMA,10! DIT GEDENKBOEK AANBIEDT, DAARAAN DEN WENSCH VASTKNOOPENDE, DAT HETllü NOG TALLOOZE JAREN GEGEVEN MOGE ZIJN/lttlN DE IMMER GROOTERE TE VERHEUGEN. V m\

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 9