ken op zyn plaats,dat zy.die aanvankelyk alleen kooplieden wapen, zi'ch in zoo kopten tyd het Pa. bpikant zyn, hebben eigen gemaaktis" Niettegenstaande deze beslommepi'ngen hebben zy zich bovendien met jeugdig enthousfas. me weten aan te passen aan de doop de ooplogs. japen geheel gewyzigde constellatie van den handel endaapmede bewezen, waapdige opvolgeps van J

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 89