IHat het inderdaad de bedoeling was. het fa. briceeren van de verschillende artikelen op gpoote schaal te beoefenen,bewees defÜirectie.door geen kosten te ontzien by de aanschaffing van de nieuw ste en modernste machines op allerlei gebied. J Meerdere reizen werden daarvoor naar het buiten land gemaakt,en een woord van hulde tot alle leden dep'üilirectie persoonlyk is hier dan ook ze. FABRIEKEN OOSTZIJDE-5TRAATZIJDËK mmt

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 87