de Inplchtlng voop het zulvepen en bewepken van gpanen ea zaden, alsmede ultgebpei'de inpichtlngGn voop bet ma. chi'naal veppakken, zoowel van boveavepmelde artikelen als byv. van poombotep, olie,stpoop, i enz, enz, In het kopt,eeae combinatie van i'ntepes. santé bedpyven, waapvan de bultenstaandep slechts een flauw fdee heeftep iQ27 IJDE/van mbkshbi

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 85