schen op gebied van licht en lucKh en eenmaal gepcedvoprode deze nieuwe aanwinst een kloek geheel met de peeds bestaande gebouwenmr DUe aPdeelingen.die gp in wepden ondepge. bpacht, wapen de navolgende de KofTïe gq Pinda's bpandepy. de Thee afdeeling de Wyn.en Limonade aPdeeling. -

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 83