lende aFdeelingen, tot heden in de'M&stzyde on. depgebpachtIês® id doop den HeepJlBeyn, die in het by. zondep met technische en bouwkundige zaken was belast, bad deze bouw een vlot veploop en geschied, de zeep voopspoedig- filet sppeekt wel vanzelf, dat by dezen bouw tepdege pekening wepd gehouden met moderne ei. ■li

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 81