A c. A ^sItSS^ foeri dan de oorlog weder» tot het verleden be. hoorde en meer normale tyden intraden,achtte i de «eer JOfieyn den tyd daar, zyn taak op jeugd! ger schouders te leggen en zich ui't de zaken terug te trekkenis^ 'JMe aangewezen personen.di'e hem in de lei ding zyner uitgebreide zaken zouden opvolgen, waren voorzeker de Heer ülfflli'lle,die hem reeds ^4§DÊNöUè Sill jolijs Mü Pwii-r r ^lA/ENDJ^ mimm ifi «F'j'MÏii^iTij'7ifn"n7iu— ï»TTrt7»»^k .-//^V/ri'tlMlllilllli,!ffmillülliiil* «Iifiin nt-in^ii^Midiii^il? Ifieji'iiuinTTT.ii.'dTi Si

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 73