t A f J V_ J. S V V. J s aanzien des pepsoons ondep het publiek wepden gedistribueerd, behield men ook ondep de klanten zyne gunstige reputatieis-3 'M/erlgens mag wegens gebrek aan artikelen een stille tyd zyn doopgemaakt, maar dit waren dan ook wel de grootste Inconvenlenten.dep zaak a Jklbept'lfeyQ door de oorlogsjaren aangedaan. ALBERT I' HEIJN T J il!lHM<H!!IUlMIUilüunuiiuüiiuTuHiiHtuTimiWiii!H!iiiiiiiiLiiiiu\ui<ii>!itiiM|inM]!i!iimiili

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 71