c^bogenaamdo »epsatz« aptlkelen werden zoo. veel mogelyk uit d© filialen geweerd, waarvan het gun. stlg gevolg was, dat by hel plotseling beei'ndigen dep oorlogook geen groote verliezen op deze, toen waap. delooze, apti'kelen behoefden te wopden afgeschpeven. ïMaop bovendien stipt de hand werd gehou. den aan de distributie maatregelen en de beschik. baap gestelde hoeveelheden levensmiddelen zonder

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 69