tiemoeilykheden,enz,enz, alle zaken,die ons nog 1 vepsch in hef' geheugen liggen Wat de'Mpma geen gpootepe nadeelen doop n deze malaisetyden zyn aangedaan,nnag zeken wel In de eepste plaats wonden gedankt aan de push'. ge,degelyke leiding van denTIHfeep'M'.HGyn,die ti zich geenszins doop de abnopmale omstandigheden heePt laten beïnvloeden,

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 67