hebben gezienis-* ©e hoofd moeilykheden waren hiep wel, dat de beide zoons van den stichter derJfiïrma, de'Meeren Jh. en JbHèynin militairen dienst werden opge. 3 roepen; eveneens werden vele chefs en bedienden aan hun werkkring onttrokken om hun plicht je-1 gens het vaderland te vervullen.'jüfaarby kwamen dan nog de schaarschte aan artikelen, de distpr.hu.

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 65