öi A A A A V V V fj /IIvopgqs het hieptoe echter kwam,zou eene belangpyke episode in d© geschiedenis dep zaak ®bept JÉèyn voorafgaan. lib ooplogsjapen toch lieten met na, ook op deze zaak haap stempel te dpukkeri.al mag di'pect wopden geconstateepd.dat d© firma 3 lïbert flieya doop de crisisjaren niet die afbpeuk is gedaanzooals wy dat In vele andePG firma's A. 81 8L te NLQ AM-boSm T IILIHlIIMIMIIdlmllli.' 31111 v i &lJ3ERTt1ft II'HU C^3

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 63