of te vepwepken@ok biep moest noodzakelyk worden uitgebpeidmaan puimte daaptoe ontbpak. is^ 'ISlen besloot in aansluiting oan de koekfabpiek en suikepwepkfabpiek aan de ┬ębstzyde, een geheel J nieuw modepn pand te zetten, waan de vepschillende afdeelingen.die in de V/estzyde te bekpompen gehuis. vest wapen,een goed ondepkomen zouden vinden, j m sm nLBE-RT HEUN ALBERT HfclJN HHI iSQEEffi^ ^QIlstdU-^ r k a: a; i Albert HfclJN

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 61