dige i'nrichh'rig,waar vele arbeiders hun brood verdienen. Hog nauwelyks melde mrichting der eerste Fa. briek aan de (┬ębstzyde gereed, stond men reed weer voor nieuwe problemen. "Het pand aan de "Mbstzyde toch, reeds eerder belangryk vergroot, bood geen voldoende ruimtej meer om de aangevoerde goederen op te slaan en/

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 59