koe ks oop te a benooali'gd JfêletzGlfde wat omtrent de koekPabrfek kier - boven i's gezegd, kan vrywel van de suikerwerk Fa briek eveneens worden vermeld. Mok In deze afdee- llng moet eene voortdurende groei' worden gecon stateerd en de aanvanketyk met enkele arbeids. Tl krachten werkende afdeeling heeFt zicb in den loop der jaren uitgebreid tot een beduidende zelfstan-

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 57