V V doen beantwoorden Hoewel iin den aanvang in hoofdzaak ai leen ontbijtkoek wand gemaakt, begon men zich reeds spoedig eveneens op de fabricatie van alle andere koek en banke boor ten toe te leggen en hoezeer ook deze artikelen wel door het publiek worden gevraagd en gewaardeerdbewijzen de momenteele uitgebreide fabrieksgebouwen, voor de fabricage van dl deze J J if m in L^üiiiit HE'Jn. sim £j90N ■Tü a ALftERt htunTi ^lllTTP """iiML.n u—wniwin miummmnn v HBB

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 55