op bescheiden schaal weed begonnen JKI was de Inrichting evenwel klein, de ge_ maakte artikelen bleken goed en de verwachtingen omtrent den vepkoop in de filialen werden dan ook zoodanig oveptroPPen, dat na verloop van enkele jaren peeds moest worden bijgebouwd en uitge breid steeds meerdere en gpootere machines bleken noodlg.ormde productie aan de vraag te

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 53