V A A 1 V V V I teppein wopden omgezien om de nieuwe aFdeelin- gen te plaatsen. ililiepby moest echten pekeningi gehouden wopden met de omstandigheid, dat een zoodanig teppein toch niet te vep vepwydepd mocht j zyn van het pand aan de Westzyde. Ëen gelukkige keuze wend gedaan met den aan koop van een heepenhuis met gpooten tuin aan de "a übstzyde, eveneens aan de ^laan gelegen rrrr~~ïïLLQ NOVO v

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 49