SBfeipaiIn zyne plannen lot zelf fabpiceepen,tGrzy. de te staan en mede ondep zyae leid fag werd daa ook lot oprichting van eene koekfabn'ek ©a suiker-1 werkfabriek overgegaan, Alvorens hel echten zoovep was, had men nog vele moeilijkheden le overwinnen, Man de^Hsstzyde n.m.l. was geen gelegen, heid lol uitbreiding en zoo moest naar een ander

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 47