hiep heeft gehadw* aanstaande handelsteden als een toekomstbeeld wepd be-oF veroordeeld,dan blykt hieruit, welk j een goed inzicht i'n zaken de Heep.M..t§liGyn ook In dezen tyd ongeveer,Iföbpuapf Uiltpad delibep JISIILLË In dienst dep Fi'pma üezellfeep, uit eene fabrikantenfamilie af - komstlg, was de aangewezen pepsoon om den Heer

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 45