reeob ruimschoots hebben tevreden gesteld, voor den Beer A. Heyn was het slechts een prikkel te meer, 1 met dubbele energie te werken aan het grooter aan-i zien zynep Firma, e en meer werd hy doordrongen van de wenschelykhefd, om verschil ende artikelen zelf j te fabn'ceeren., met alleen om daardoor goedkoo.

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 41