dit boek met waapdeemng te wopden vepmeld «ode ftenea Mlbeve, «dé»yst,»aoybepg enffifpal i zyn peeds allen meep dan JU jaap in dienst en ook thans nog in functie. SMat zy in den loop derjapen voor de Pi'rma hebben beteekend en nog zyablykt het beste uit de woonden van den MêlEd.' ISfeep o ÉÜHsyn zelf, die by eene feestelyke byeenkomst van een gnoep van het pensoneel destyds zetde, TWfflil Korpi E <T HEE VLE E£ WARENVjB4_TE R K A AS E i BLBERTHEm

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 37