il f J J J j m J van denUHchtep, irxJi'en la di't gedenkboek met woop. dea vaa waapdeeplng dea ultnemenden staat van? dienst vaa deallfeep HMKiL wordt gememopeepd, die immep zyne beste kpachten aaa het welzya dep fipma heeFt gewyd en dat zekep thaas nog zou doea, ladiea langduplge ziekte hem zulks niet vep- hladepde Haap ook andepe medewepkeps behoopen In ^ÏSfrCHT< L.V'ie^L v

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 35