7i a m m m behuizing te SfostzaanMet oopspponkelyk bedpyf aldaap wepd tegelykeptyd in een. filiaal omgezet. 1 Inmiddels wapen de zaken van dien aapd ge. wopden, dat de leiden behoefte kreeg aan een me- dewepken, die hem in zyne wepkzaamheden zou kunr nen tepzyde staan. Zyne keuze viel daaptoe opJ den Seep die in 1902 in dienst trad -Mn het is ongetwijfeld met volle instemmingi iip'i ^DAM r lujil'- r

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 33