overslaan en zoo ontmoeten we de Firma fa 10® ia hare nieuwe woning aan de Wëstzyde teüTaandam. Het daar nieuw gebouwde pakhuis, voop dien tyd modem ingericht en aan goed vaarwater gele gen, was eene aanmerkelijke verbetering met de

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 31