to goed epen werden verzonden,met de uitbreiding van het aantal Filialen gelyken tred, en deze meerdere *a drukte,gevoegd by de minder gunstige ligging der) plaats voor het transport, deed al na een tiental ja- ren de wenschelykheid gevoelen, om de hoofdzetel j der Firma naar een meer geschikt centrum te verleggen. ©Imstandigheden deden tenslotte de keus tusschen Amsterdam en Zaandam naar laatstgenoemde plaats

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 29