niettemin delHöerülÊIW zyn stelsel aan durfde en handhaafde, pleit voor eenen byzonder goeden kyk op zaken en heeft hy daarmede «as voor zyne Firma een hechten grondslag gelegd, waarop heden ten dage nog met vertrouwen kan worden, voortgebouwd. Wan zelfsprekend hielden de werkzaamheden in het centraalpunt te Hbs t zaan, vanwaar de mees.

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 27