noodi'g was,zal iedereen beseFFen, indien men be denkt, dat in dt'en tyd van eenen keuringsdienst van waren oF nog in het geheel geen sprake was, óf rr-» slechts in enkele vooruitstrevende plaatsen in voorbe reiding. V5or den niet serieuzen winkelier was er dus maar al te veel gelegenheid,om minder Fyne waren5 voor zoogenaamde spotpryzen onder het publiek te rr5 brengente-ar- -

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 25