J r principe, dat niet in, de eerste plaats de pry'smaar evenzeer de prima kwaliteit van de artikelen by de koopers van invloed Is, werd overal ap ondubbel - zinnige wyz© bewaarheid en in den loop der jaren kregen de Filialen der Firma ^L.#P^E3ülÉ3llili daardoor een cachet, dat Ken In hunne branche gunstig deed en doet onderscheiden IDat hiervoor niettemin een. krachtige stryd mmum «..'HU1'! JU«LTJI R t - FevjerioS Jt'.'lvi ll lllvll F r 1 -

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 23