V V. uitbreiding te geven door vestiging van een filiaal ineen andere gemeente, Ih IÖ05 werd tot oprichting van een filiaal te Pupmerend besloten en, aangemoedigd door het daar ondervonden succes volgden spoedig andere Hrnhem, enz, enz,. Het van den aanvang af streng doorgevoerd Ifflon ,iw i

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 21