lotteplyke beteekenisezr^~ JÈjoor hen qvgqwgI, die toen top tyde den Seep üiBIJN pepsoonlyk kendenwas zyn succes met ge- beel eene veppassing. Zijne omgeving toch was bet geen geheim, dat hy gp niet de man naap was, om zyn leven in eene, zy bet dan ook goed beklante, krui- denienswinkel te slyten en kopt na zyne vestiging g zag hy ep dan ook peeds naapuit,aan zyne zakeru

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 19