TOELICHTING Eerst komt het Voorgerecht, een hapje te bescheiden, om zelf gerecht te zijn, doch meer om in te leiden. Een Groentensoep, alom in Hollands streken zoo gaarne opgediend, nog liever wordt gegeten. Al spoedig zal men U van 't leege bord ontlasten, en kunt g' aan 't Kalfs- vleesch-pasteitje U gaan vergasten. Waarna de Ossenhaas zeer malsch en wel bereid met luttel moeite slechts van zelf naar binnen glijdt, en om volledigheid te toonen, hierbij nog Jus en Spercieboonen. Een oogenblik van rust, een mensch moet ademhalen, maar 't duurt heel kort, want weer verschijnen schalen. Een heerlijke malsche Kip zal op de maag een aanslag wagen ten strijde bijgestaan, zooals het voorschrift luidt, door allerhande soort van ingemaakte Fruit.

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 188