M E IT van DE FEESTMAALTIJD op 6 JUNI 1927. 4Ö-JARI6 JUBIUEUM ALBERT HEIJN. ITALIAANSCHE SALADE HOLLANDSCHE fiROENTENSOEP KALFSVLEESCHPASTEITJES OSSENHAAS BIET SPERCIEBOONEN VERSCHE AARDAPPELEN GEBRADEN KIR BIET GEMENEBE COMPOTE FANTASIETAART FRUIT DESSERT

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 187