No. 7. FEESTLIED. Wijze: „DIE WACHT AM REIN". Er gaat een feestlied door het land Wat is te Zaandam aan de hand? Men lacht, men zingt, men jubelt men vlagt! Dat had niemand ooit gedacht, Voor 40 jaar ging Albert Heijn In Oostzaan wink'len in het klein. Nu juicht en jubelt alles aan de Zaan, Want Albert Heijn heeft 40 jaar bestaan! Oostzaan was spoedig veel te klein Voor d' reuzenzaak van Albert Heijn. Zijn oog heeft toen Zaandam aanschouwd Daar werd de fabriek gebouwd. Een sieraad is het aan de Zaan Als men dat schoon complex ziet staan. Nu juicht en jubelt alles langs de Zaan Want Albert Heijn heeft 40 jaar bestaan! Nog nimmer is er zulk een feest Tot loon van energie geweest. Als van de firma Albert Heijn, Daar zingen nu groot en klein. Het was de wensch van de firmant Dat hier de geestdriftvonk ontbrandt. Nu juicht en jubelt alles aan de Zaan, Want Albert Heijn heeft 40 jaar bestaan. Wij zenden vlug met goeden zin De waren nu ons landje in. Van Noord tot Zuid, van Oost tot West Erkent men 't merk „A.H." als BEST. Er wappert daar tot ons pleizier De firmavlag, zoo vrij en fier. Nu juicht en jubelt alles langs de Zaan, Want Albert Heijn heeft 40 jaar bestaan!

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 183