No. 6. ALBERT HEIJN, ZIJN NAAM IS KLEI Melodie: „PIET HEIJN". Is er in ons landje één naam meer bekend En daardoor de heele Zaanstreek. Dan d' naam Albert Heijn die 't kleinste kind kent En 't summum van energie bleek Albert Heijn, Albert Heijn, Albert Heijn Uw naam is klein, Uw daden benne groot, Uw daden benne groot, Door hem heeft menigeen zijn brood. bis. Dan is er een ander die heeft ons getoond Wat 't nut is van ernstig willen, Die zorgt speciaal voor de koek en de kaas, U weet, ik bedoel Heer Hille! Mijnheer Heijn, mijnheer Heijn, Kan trotsch op zijn schoonzoon zijn, Enz Maar ook mijnheer Gerrit die flinke firmant, Die moet voor de zaak veel reizen, En dat ie een op en top zakenman is Daarvan zijn er veel bewijzen Gerrit Heijn, Gerrit Heijn, Gerrit Heijn, Uw naam enz Vervolgens Heer Jan Heijn, da's de baas der Fabriek, Dat is ook een man van werkkracht, Dat merk je wanneer je in oogenschouw neemt Wat hij aan de Zaan tot stand bracht! Jan Heijn, enz Maar toch wordt de hoogste en opperste eer Aan U, Heer A. Heijn, gegeven. Gij legdet de grondslag, en onz' vuur'ge wensch Is dat Gij nog lang moogt leven! Albert Heijn, enz

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 181