Schoon is wel het ondernemen Van een Man als ALBERT HEIJN, Waar van oud tot jong de werkers Elk een nuttig deel wil zijn. Van machines naar de weegschaal, Van fabriek per boot en spoor. Klinkt het bondslied luid en krachtig Heel ons groote Neerland door. Samen werken, samen streven Alles voor een groot geheel! Elk zijn lusten, elk zijn lasten Bij het winkel-personeel. Wat door de machtige fabrieken Zeer nauwkeurig wordt gewrocht, Wordt bij kleintjes en bij beetjes j In het winkelvak verkocht. Een van arbeid en van willen Is het winkelpersoneel, Overal verspreid in Holland, Maar in streven één geheel. Waar z' ook werken, streven, zorgen Ieder voor z'n boterham, Aller Moeder blijft de Firma Met haar zetel te Zaandam. Zij de pioniers der zaken Van de firma ALBERT HEIJN, Deze leidt de groote zaken, Genen werken in het klein. Het is juist de drukke winkel En de vlugge winkelier, Die den naam der firma eeren, Door een hoog en wijs bestier. Ja, wij zullen blijven geven Onze allerbeste kracht, Eenheid voert tot hooger, mooier, En tot allerhoogste macht. Geen miskenning, elk zijn waarde, Over arbeid geen gepraat, Maar volvoeren wat wij willen, Dat is pas de juiste daad.

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 180