zaak ILlfil^T, 111®' beschouwen, dan tpeft Kat wel 3 bijzonder, dat dit bedpyf zich. vanaf den eersten dag zijner oprichting, in stijgende lijn heeft bewogen; dab de anders in jonge zaken zoo vaak voorkomendeup and downs» zich hier nimmer hebben voorgedaan,maar dat de achter ons liggende jaren eigenlijk niet anders] zijn geweest dan een tijdperk, van pusteloozen opbouw en voortdurende uitbreiding, zoowel in figuurlijke alsj

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 17