Goeden dag, daar kom ik dn met m'n mand, Albert Heijn, de o zoo graag geziene klant. Tooverspreuk is in Holland Albert Heijn, Dat brengt vreugde bij groot en bij klein. Albert Heijn won „De zilv're vloot" wel niet, Toch is hij in durf en daden ook een „Piet". Hij brengt z'n concurrenten in het nauw Wint het hart van de zuinige vrouw. Refrein. Zie naar je Vader, je Moeder, Je Zuster en je Broeder. Als broer roept: dat er boodschappen zijn, Zie Oma, Opa, je Tante En and're bloedverwanten, Ze lachen daar is Albert Heijn. Hij brengt voor weinig, veel in de kast 'n Welkome gast, die oud en jong verrast! Zie naar je Vader, je Moeder, Je Zuster en je Broeder, Roept hij „Moeder, daar is Albert Heijn". „A.H." zegt: kwaliteit is puik, prima, Moeder zegt als ze „A.H." ziet blij: „Ah ha" 'n Huisvrouw doet vele voordeelen er mee, 't Is de vriend van haar portemonaie. Bakmeel, vet, „Zaansche molen" voor 't ontbijt, Onze kracht schuilt in de le Kwaliteit. Maar is Thee, Koffie enz. zoo goed, Chocolade zoo zuiver, zoo zoet. Refrein als voren.

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 176