op den langen weg van vooptdupenden bloei' en voop uitgang dep Bllaamlooze Umnootechap waapïn Somnmssapi's en'Mpectle zich nog tal van ja pen zullen mogen vepbeugen JAN B .KRUIJSSE-Amsterdam ONTWORPEN EN GETEEKEND DOOR

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 169