voop haap zoo belangpyke aangelegenheid vepkpeeg. Jtiflbezeep mende instelling van het oudepdoms pens/oen wel waapdeepde bleek daapuit,dat mem denMëep MüHëyn destyds het beschepmheepschap I dep'lepeeniging aanbood, hetgeen doop dezenU'èep welwillend wepd aanvaapd. 'Mis hepinneping aan i deze aanvaapding wepd in de eepste feestelyken byeenkomst van het Ëaansche pepsoneel depWipma,

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 165