T voop ouderdomspensioen in het leven te poepen.3 waapby op 165 japigen leeftyd een wekelyks pensioen wepd toegezegd1^- u cJEte..Mpectie vepmeende de leiding van deze Vipeeniging niet zelf tephand te moeten nemen, j doch dpoeg die ovgp aan doop en uit de personeelen gekozen vertegenwoordigers, zoodat het personeel J zelf op de ruimste wyze medezeggingsscliap in dezei

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 163