TQtpdat haan pepsoneel de toekomst en speciaal den ouden dag zonder» zongen zou kunnen tegemoet zien, stichtte zy daanom in 1925 de bovenvenmel. de \$2Peeniging 'jfênsoneel belangen Jw! bept' üey n, en i stelde dezeSépeenlgi'ng Financieel in staat,als eepste weekzaamheid voop de zoowel by deWaaml.'^nn. ÜlbeptJUèyn zelP, als by' aanvepwanteSmnootschap. pen in dienst zynde apbeidskpachteneene pegelinyzn

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 161