p^Jen ia IÖÖ7 de Heep JWlifSllllt zyn scheepje, ia den vorm zijner eerste kruidenierswinkel, j?_ stroomopwaarts voerde.de woelige elementen Y@kz van het handelsleven tegemoet, zal zelFs hg, ofschoon natuurlijk, vol goeden moed, niet^a hebben verwacht, welke rijke lading van voorspoedt en succes het hem in komende jaren 2ou brengen. wanneer wy de geschiedenis der

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 15