i teekenis is, naroelykde ins tel ling van de He Hipectie beg peep tepscht, dat, hoe mindep d matepieele zopgen zoowel voop het heden als de toekomst iemand heePt, des te meep hy in staat zal zyn,des daags zyne volle wepkkpacht inden ap. beid te ontplooien v> •:V v' - ƒ-ƒ ■f ET"*" Z£ jEURIG en Verhoudend ISIK bftnfrcr: I

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 159