i C\ J /I y 75 K restaurant en lunchroomtilaisonJlEedeboGP te /fmster. dam aan te koopen en in exploitatie te brengen JCFp het tydsh'p dee overname mocht deze zaak zich in geen byster groote clientele meer verheugen en aan denT§eerlsö§lêyn in het byzonder komt wel de 1 eer toe,deze onderneming nieuw leven te hebben 1 ingeblazen De zaak werd geheel gerestaureerd,op mo. WINKELINTERIEUR-ZAANDAM PONDS Sï5~fI •eta tiuxi -ÏU/IIE HEOtn

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 153