Holland bledf alsnog afzetgebied genoeg! 31venwel getuigt de afbeelding van een uit het buitenland ontvangen bplefkaaet.dat de'fi'pma Inden vpeemde toch niet geheel onbekend Is, al doet het adres ook wat cuei'eus aan "HEfat deJMpectle evenwel ook een open oog i heeft voop andeee belangen dan die, hape dlpecte bpanche betneffende, toonde ze, doop In 1923 het

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 151